An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
4728/04/2021privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire ,a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor ,pentru derularea masurilor educative Deschide
4628/04/2021privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Directia de Asistenta Sociala Curtea de Arges pentru anul 2021 Deschide
4528/04/2021privind aprobarea unui raport de evaluare si pentru aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al municipiului constructorului de buna-credinta ,al locuintei aflate pe acel teren Deschide
4428/04/2021pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ,al Primariei Municipiului Curtea de Arges pentru anul 2021 Deschide
4328/04/2021pentru aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul 2020-2021 Deschide
4228/04/2021privind organizarea grupului de lucru propriu in vederea identificarii asezarilor informale evaluarii situatiei acestora si stabilirii masurilor necesare la nivelul municipiului Curtea de Arges Deschide
4128/04/2021privind actualizarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Municipiului Curtea de Arges precum si pentru aprobarea regulamentului propriu de functionare Deschide
4028/04/2021privind aprobarea inlocuirii Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 35/2021 pentru completarea si modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
3928/04/2021privind atribuirea Ón folosința gratuită a Parohiei Bătușari a unui bun imobil Deschide
3828/04/2021pentru aprobarea numarului maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice in anul 2021 pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru institutiile publice locale infiintate prin hotarare a autoritatii deliberative Deschide
3728/04/2021privind aprobarea Bugetului local centralizat pe anul 2021 si a estimarilor ,pe anii 2022-2024,a Bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial ,din venituri proprii precum si pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii,finantate de la bugetul local in anul 2021 Deschide
3628/04/2021pentru conferirea unor diplome Deschide
3507/04/2021pentru completarea si modificarea Inventarului bunurilor care apartin ,domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
3407/04/2021privind inlocuirea reprezentantului autoritatii deliberative in comisia de concurs pentru desemnarea managerului la Centrul de Cultura si Arte “George Topirceanu” Deschide
3307/04/2021privind utilizarea partiala a excedentului bugetului local pentru finantarea unor obiective de investitii Deschide
3231/03/2021privind aprobarea numarului de posturi de asistent personal pentru anul 2021 Deschide
3131/03/2021privind aprobarea unor gratuitati la transportul local de calatori ,prin curse regulate in anul 2021 Deschide
3031/03/2021pentru aprobarea Planului anual de actiune cu privire la serviciile sociale ,furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Deschide
2931/03/2021pentru aprobarea darii in administrarea concesionarului serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan a adapostului pentru caini Deschide
2831/03/2021pentru aprobarea taxei anuale pentru autorizare dispecerat taxi si pentru viza anuala a acesteia Deschide
2731/03/2021pentru aprobarea numarului reprezentantilor consiliului local in Consiliul Comunitar Consultativ si pentru desemnarea acestora Deschide
2631/03/2021pentru aprobarea completarii inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
2531/03/2021pentru conferirea unor diplome Deschide
2418/03/2021pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Centrul de Cultura si Arte „George Topirceanu” pentru anul 2021 Deschide
2318/03/2021pentru aprobarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Piete,Targuri si Oboare pentru anul 2021 Deschide
2218/03/2021privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Deschide
2111/03/2021privind modificarea calendarului concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Centrului de Cultura si Arte “George Topirceanu” aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 11/2021 Deschide
2011/03/2021privind aprobarea contului anual de executie a bugetelor pentru anul 2020 Deschide
1925/02/2021pentru aprobarea unui plan urbanistic zonal Deschide
1825/02/2021privind plata unor cotizatii anuale datorate de municipiu in anul 2021 Deschide
1725/02/2021privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la biblioteca publica pentru anul 2021 Deschide
1625/02/2021privind aprobarea organigramei si a statului de functii la muzeul municipal,pentru anul 2021 Deschide
1525/02/2021pentru conferirea unor diplome Deschide
1425/02/2021pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
1328/01/2021privind utilizarea partiala a excedentului bugetului local pentru finantarea unor obiective de investitii Deschide
1228/01/2021privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2021 care urmeaza a fi prestate de beneficiarii de ajutor social Deschide
1128/01/2021pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management a conducerii Centrului de Cultura si Arte „George Topirceanu”,pentru aprobarea calendarului concursului si pentru desemnarea reprezentantilor autoritatii deliberative in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor precum si pentru aprobarea conditiilor cumulative necesare unei persoane fizice pentru participare la concurs Deschide
1028/01/2021privind darea in folosinta gratuita a unui bun proprietate publica Deschide
928/01/2021privind prelungirea termenului unor contracte de inchiriere Deschide
828/01/2021privind inchirierea unui spatiu locativ cu destinatia de sediu de partid Deschide
728/01/2021privind prelungirea termenului de dare in folosinta gratuita ,catre Clubul Copiilor Curtea de Arges a unui spatiu locativ Deschide
628/01/2021pentru conferirea unor diplome Deschide
527/01/2021pentru aprobarea valorii totale a cheltuielilor finanțate integral din venituri proprii pentru obiectivului de investiții „Stație de tratare cu treapta mecanică,biologică și terțiară și instalație de primire vidanjă Curtea de Argeș” Deschide
427/01/2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Stație de tratare cu treapta mecanică biologică și terțiară și instalație de primire vidanjă,Curtea de Argeș” Deschide
308/01/2021privind aprobarea impozitului pe mijloacele de transport marfa ,de peste 12 tone pentru anul 2021 Deschide
208/01/2021privind aprobarea intocmirii unui Studiu de fezabilitate Deschide
108/01/2021privind preluarea la bugetul local a excedentului bugetului ,activitatilor finantate din venituri proprii Deschide