Sambata, 22 IUNIE 2024

Consolidare teren strada Rozelor

Consolidare teren strada Rozelor

 • Tema proiectare nr. 16435/15.06.2016 - Reabilitare teren strada Rozelor – faza DALI.
 • Achizitie SEAP 16.06.2016- faza DALI;
 • Contract servicii nr. 16979/21.06.2016 - faza DALI incheiat cu SC Geotesting C.I. SRL;
 • HCL 86/30.08.2016 – aprobare indicatori tehnico-economici;
 • Referat nr.24154/12.09.2016 achizitie PT+DE;
 • Tema proiectare nr. 28395/19.10.2016 – faza PT+DE;
 • Achizitie SEAP 24.10.2016 – faza PT+DE;
 • Contract servicii nr. 29502/31.10.2016 - faza PT+DE;
 • Contract nr. 17/20.04.2017 pt. intocmire documentatie cadastrala;
 •  Publicat anunt pe SEAP in data de 16.06.2017 pt. atribuire lucrari;
 • Data limita de depunere a ofertelor 13.07.2017;
 • Solicitari de clarificari/raspunsuri de clarificari;
 • Evaluari oferte tehnice si financiare;
 • Finalizat procedurile de evaluare si  atribuirea lucrarii;
 • Conform raportului procedurii de achizitie publica a fost declarata castigatoare SC RMR Arges SA;
 • Incheiat contractul de lucrari nr. 24544/20.09.2017 cu SC RMR Arges SA;
 • Constituire garantie de buna executie, asigurari profesionale ale constructorului, comunicari incepere executie, ordin de incepere a serviciului, predare amplasament;
 • Referat necesitate PT deviere retea distributie gaze nr. 7154/14.03.2018;
 • Achizitie directa PT deviere retea distributie gaze din 23.04.2018;
 • Incheiat contract PT nr.10938/24.04.2018 cu SC Inalda SRL;
 • Certificat urbanism nr. 125/02.05.2018;
 • Obtinere avize conform CU;
 • Referat necesitate studiu topografic nr. 13767/25.05.2018;
 • Achizitie directa studiu topografic 29.05.2018;
 • Incheiat contract nr. 14052/30.05.2018 cu SC OVI GEOTRADE OFFICE SRL
 • Autorizatie de construire pentru deviere retea gaze nr. 171/13.06.2018;
 • Stadiul actual: lucrari deviere retea gaze.