Sambata, 22 IUNIE 2024

Statie de tratare cu treapta mecanica, biologica si tertiara si instalatie de primire vidanja- Curtea de Arges

Infiintare statie de epurare cu treapta mecanica, biologica si tertiara si instalatie de primire vidanja- Curtea de Arges

  Referat nr. 18795/01.08.2014 pentru aprobare SF statie epurare;

  • Hotararea Consiliului Local nr. 77/05.08.2014 pentru aprobare Studiu de Fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economici;
  • S-a realizat Studiul de Fezabilitate in anul 2014  de S.C. Acolada Construct- Bucuresti;
  • S-a realizat Proiectul tehnic+DE si verificare proiectare pentru Solutia aprobata prin HCL nr.77/2014( SC Proiectech Construct- Bucuresti);
  • S-a incheiat Contractul de finantare cu MDRAP (10153/09.06.2015), Act Aditional 1 (14123/04.09.2015) si Act Aditional 2 (15384/03.11.2015);
  • Valoare totala  investitie - 23.769.553,80 lei (inclusiv TVA) din care: C+M - 21.874.783,58 lei (inclusiv TVA);
  • Hotararea Consiliului Local nr.7/26.01.2016 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizati (reducere TVA la 19%);
  • S-a realizat revizia Studiului de fezabilitate de catre firma prestatoare a serviciului (Revizia 1) in ianuarie 2017, cuprinzand corectiile sesizate, avand in Deviz general prevazuta suma de 48.209.315 lei;
  • Acest S.F.- Revizia 1, nu a fost aprobat in Consiliul Local datorita lipsei sursei de finantare;
  • Hotararea Consiliului Local nr.99/18.08.2017  pt. aprobarea executarii unei expertize tehnice la statia de epurare;
  • Stadiul actual: expertiza tehnico-financiara SF.