Sambata, 22 IUNIE 2024

Bloc locuinte ANL-str. Cuza Voda, nr. 6-8 12 U.L.

Bloc locuinte ANL – str. Cuza Voda, nr. 6-8 – totalizand 12 unitati locative „Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, specialisti din sanatate

 

 • Tema de proiectare nr. 9606/18.04.2017 - studiu de prefezabilitate bloc ANL -12 unitati locative;
 • Tema de proiectare nr. 10458/26.04.2017 privind realizarea studiului geotehnic; 
 • Referat nr. 9333/11.04.2017 privind emiterea unei Hotarari a Consiliului Local de transmitere a terenului in folosinta gratuita precum si alocarea sumei de 196.000 lei necesara realizarii utilitatilor;
 • Hotararea Consiliului Local nr. 50/25.04.2017 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a terenului catre ANL, precum si creditele bugetate in valoare de 196.000 lei pentru realizarea utilitatilor;
 • Referat nr. 9334/11.04.2017 privind emiterea unei Hotarari a Consiliului Local cu privire la aprobarea achizitiei Studiului de Prefezabilitate privind construirea unui bloc cu 12 unitati locative; 
 • Certificat Urbanism nr. 133/12.05.2017 - Construire locuinte colective S+P+4E specialisti sanatate;
 • Hotararea  Consiliului Local nr. 59/30.05.2017 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru  "Constuire locuinte colective S+P+4E specialisti sanatate";
 • Incheiat contract cu ANL privind transmiterea terenului situat in str. Cuza Voda nr. 6-8, municipiul Curtea de Arges, judetul Arges, in folosinta gratuita in vederea realizarii a 12 u.l;
 • Licitatie la ANL pt. SF, proiect si lucrari;
 • Intocmire act dezmembrare teren in baza certificatului de urbanism nr. 169/11.05.2016 si act alipire in baza documentatiei tehnico-cadastrale si a certificatului de urbanism nr. 162/18.05.2017;
 • Incheiere OCPI nr. 8160/24.07.2018 - alipire teren;
 • Stadiul actual: referat necesitate nr. 23561/29.08.2018 achizitie servicii - studiu geotehnic.