Sambata, 22 IUNIE 2024

Dotarea si echiparea Ambulatoriului Curtea de Arges

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

 

Titlul proiectului:  Dotarea și echiparea Ambulatoriului Curtea de Argeș

Apelul de proiecte:  POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni- cod apel POR/266/8

Axa Prioritară 8:  Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

Obiectivul Specific 8. 1: Creșterea accesibilitații serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace și izolate

Operatiunea  A  –  Ambulatorii

 Denumire beneficiar:  UAT MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ

Obiectivul general al proiectului: vizează dezvoltarea/modernizarea infrastructurii Ambulatoriului  Curtea de Argeș și dotarea cu aparatură, respectiv echipamente medicale de înaltă performanță necesare unui act medical de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului :

  1. Achiziționarea de aparatură medicală și echipamente medicale moderne care să raspundă cerințelor pacienților din municipiul Curtea de Argeș și nu numai
  2. Reducerea consumului de energie prin achiziționarea de echipamente moderne și performante din punct de vedere energetic

Rezultatele așteptate:

  1.  Ambulatoriu dotat cu echipamente medicale moderne și performante

Rezultatul este în stransă legatura cu primul obiectiv specific și face referire la activitatea principală a proiectului și anume achiziționarea de aparatură medicală și echipamente medicale moderne care să răspundă cerințelor pacienților din municipiul Curtea de Argeș.

Prin intermediul proiectului se propune achiziționarea unor echipamente diferite care sa vină în ajutorul ambulatoriului prin facilitarea activitații medicale zilnice, dar și prin extinderea unor servicii necesare pacienților, servicii de care ambulatoriul în prezent nu beneficiază.

 

  1. 49 de echipamente medicale modern achiziționate

 

Rezultatul este în stransă corelare cu obiectivul specific 2, achiziționarea de echipamente medicale de ultimă generație care contribuie la eficientizarea și la reducerea consumului de energie. Echipamentele vizează dotarea mai multor secții din cadrul ambulatoriului cu echipamente noi, în prezent inexistente. Aceste echipamente vor avea un consum mai redus de energie comparativ cu alte echipamente mai vechi, datorită eficienței energetice ridicate.

 

Data începere implementare proiect:  04 decembrie 2018

Perioada de implementare a proiectului: 04 decembrie 2018 - 31 decembrie 2023

Valoarea totală a proiectului: 10.293.370,28 lei

din care:

Contribuția U.E. (FEDR):  7.205.359,20 lei

Contribuția Buget Național: 2.882.143,67 lei

Contribuția Beneficiarului: 205.867,41 lei

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

precum si Programul Operational 2014-2020 www.inforegio.ro

si pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro