Duminica, 21 IULIE 2024

Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

 

 

Titlul proiectului: Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges

Componenta:       1 POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

Axa Prioritara:      Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Operatiunea:        Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari

Denumire beneficiar :  UAT MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES

Scopul proiectuiui :  Proiectul  vizeaza cresterea eficientei energetice in cladirea publica- Spital Municipal din Curtea de Arges-  prin gestionarea inteligenta a energiei si prin utilizarea energiei din surse regenerabile in cladirile publice.

Obiectivele specifice:   Obiectivul specific al proiectului consta in reducerea cu peste 65% a consumului anual de energie primara pana la valori de sub 155kwh/mp/an si a consumului de gaze cu efect de sera  pana la valori de sub 27 kg/mp/an pentru cladirea izolata termic a Spitalului Municipal din Curtea de Arges. De asemenea se urmareste diminuarea consumului de energie termica pentru incalzirea spatiilor cu aproximativ 77 %.  Prin producerea partial a energiei utilizand resurse regenerabile se va asigura diminuarea emisiilor de CO2 .

Rezultatele asteptate:

1. O cladire eficienta dpdv energetic prin realizarea de lucrari de interventie ce vizeaza:

-Lucrari de reabilitare termica a anvelopei (Izolarea termica a faþadelor, Termo-hidroizolarea terasei, Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei)

-Lucrari de reabilitare termica a sistemului de încalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum (Înlocuirea cazanului din centrala termica proprie, Înlocuirea corpurilor de încalzire cu radiatoare, Înlocuirea instalaþiei de distribuþie a agentului termic pentru încalzire si a apei calde de consum)

-Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu (centrala pe biomasa si sistem captoare solare termice)

-Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalaþiei de iluminat în cladiri (Reabilitarea instalaþiei de iluminat, Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienþa energetica ridicata si durata mare de viata)

-Procurarea si instalarea de lifturi;

 -Masuri conexe (Repararea acoperisului tip terasa, repararea sistemului de colectare a apelor  meteorice de la nivelul terasei, Demontarea/remontarea instalaþiilor si a echipamentelor montate aparent pe faþadele/terasa cladirii, Refacerea finisajelor interioare, Repararea trotuarelor de protectie, Inlocuirea colectoarelor de canalizare pluviala, Realizarea unei rampe de access si a unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, Lucrari specifice necesare obþinerii avizului ISU, Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalaþiei electrice, Lucrari de inlocuire a tamplariei interioare, Lucrari de modernizare a instalatiei de paratraznet.

2.Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

Valoare la inceputul implementarii proiectului 823,6

Valoare la finalul implementarii proiectului (de output) 183,24

3.Consumul anual de energie primara (kWh/an)

Valoare la inceputul implementarii proiectului 4.872.254,11

Valoare la finalul implementarii proiectului (de output) 1.686.806,81

4.Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

Valoare la începutul implementarii proiectului: 338,11

Valoare la finalul implementarii proiectului: 63,05

5.Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care:

Valoare la inceputul implementarii proiectului 389,09

Valoare la finalul implementarii proiectului 95,18

- pentru incalzire/racire

Valoare la inceputul implementarii proiectului 305,9

Valoare la finalul implementarii proiectului 41,16

6.Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total= 494.920,32

din care:

pentru incalzire/racier:  240.022,08

pentru preparare apa calda de consum: 254.898,24

7.Energia produsa din surse regenerabile va atinge un nivel de 29,34% din total consum de energie primara al cladirii reabilitate.

Data incepere  implementare proiect :       01 iunie 2017

Perioada de implementare a proiectului :  01 iunie 2017- 31 decembrie 2023

Valoarea totala a proiectului :        17.583.789,18 Lei

       din care :

       Contributia U.E.(FEDR) :          12.789.676,55 Lei

       Contributia Buget National:       1.956.068,17 Lei

       Contributia Beneficiarului :        2.838.044,46 Lei

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

precum si Programul Operational 2014-2020 www.inforegio.ro

si pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro