Duminica, 21 IULIE 2024

Etape pentru obtinerea documentelor necesare in vederea edificarii unei constructii

PROCEDURA DE AUTORIZARE A EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
  
ETAPE
 
1.    Se solicita emiterea Certificatului de Urbanism
 
2.    Eliberare Certificat de Urbanism
 
3.    Obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism
 
4.    Elaborarea documantatiei tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 
5.    Solicitarea emiterii Autorizatiei de Construire
 
6.    Emitere Autorizatie de Construire
 
7.    Anuntarea inceperii executarii lucrarilor cu amplasarea, la loc vizibil, a panoului de identificare a investitiei (formulare tipizate)
 
8.    Executarii lucrarilor
 
9.    Anuntarea finalizarii executiei lucrarilor (formulare tipizate)
 
10.Receptia la terminarea lucrarilor
 
11.Declararea constructiei in vederea impunerii la organele financiare