Duminica, 21 IULIE 2024

Actualizarea integrala in format GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Curtea de Arges si a Regulamentului Local de Urbanism(R.L.U.)

logo pnrr

 

Titlul proiectului: “Actualizarea integrala in format GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Curtea de Arges si a Regulamentului Local de Urbanism(R.L.U.)”

Componenta: C-10 FONDUL LOCAL

Axa de Investitii: “I.4 Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana”

Data: Februarie 2023

Primăria Municipiului Curtea de Arges, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul “ Actualizarea integrala in format GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Curtea de Arges si a Regulamentului Local de Urbanism(R.L.U.)”, cod proiect C10-I4-244. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local I.4 ,,Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana” .

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea cadrului de planificare urbană și teritorială prin documente și proceduri simplificate și digitalizate de amenajare a teritoriului, un acces sporit și transparent la documentele de planificare spațială și teritorială.

 Investiția are în vedere elaborarea în format digital (GIS) și aprobarea documentului de planificare: Plan Urbanistic General al Municipiului Curtea de Arges

Obiectivele specifice ale proiectului:

• Studii de fundamentare premergătoare documentațiilor de urbanism;

• Elaborarea propriu-zisă a documentației în format compatibil GIS (piese scrise și piese desenate);

• Documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor,

• Documentatia finală (piese scrise și piese desenate), inclusiv Strategia de dezvoltare spatiala si plan de actiune;

Proiectul vizează actualizarea Planului Urbanistic General la nivelul Municipiului Curtea de Arges, intrucat conform legislatiei in vigoare, fiecare localitate trebuie să intocmească și să actualizeze PUG la 5-10 ani și să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor și actiunilor de dezvoltare.

Beneficiarii direcți: locuitorii Municipiului Curtea de Arges.

Durata de implementare a proiectului este de 42 de luni, perioada de implementare realizându-se în intervalul: 21.11.2022 – 21.05.2026.