Duminica, 21 IULIE 2019

Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Arges

Titlul proiectului: Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Arges 
 
Axa Prioritara 3Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
 
Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
 
Obiectivul specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

 

Valoarea totala a proiectului: 40,765,989.88 lei

Obiective proiect: 

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea mobilității urbane în municipiul Curtea de Argeș prin dezvoltarea unui sistem de transport modern integrat, accesibil și durabil, care să contribuie la reducerea emisiilor de carbon. Obiectivul general al proiectului  susține Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e  ”Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare” . Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitii pentru  creșterea mobilității urbane în municipiul Curtea de Argeș prin dezvoltarea unui sistem de transport modern integrat, accesibil și durabil, care să contribuie la reducerea emisiilor de carbon.respectiv:  Dezvoltarea rețelelor de piste dedicate circulației bicicletelor ;  Ȋnființarea sistemelor de închiriere a bicicletelor ; Parcări de scurtă durată pentru biciclete ; Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice sau hibride prin ȋnfiinţarea de staţii de ȋncarcare electrica ; Dotare cu aparate de taxare pentru autovehicule (parcometre) la parcarile situate pe strada Basarabilor; Intervenții la infrastructura pietonală ;Amenajarea trecerilor de pietoni.

Obiective specifice:

 

  1. Obiectiv 1 Dezvoltarea rețelelor de piste dedicate circulației bicicletelor și înființarea sistemelor de închiriere a bicicletelor: • dezvoltarea rețelelor de piste cu 4.061 km  dedicate circulației bicicletelor şi înființarea a 4 sisteme de închiriere a bicicletelor; • 15 locatii pentru parcări pe termen scurt în vecinătatea principalelor puncte de interes;  
  2. Obiectiv 2 Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice sau hibride: • dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice sau hibride prin amenajarea a 7 puncte de incarcare pentru aceste tipuri de masini.;
  3. Obiectiv 3 Intervenții la infrastructura stradală și pietonală: • reabilitarea si modernizarea trotuarelor si a zonelor pietonale inclusiv pentru persoane cu dizabilitaţi; • lucrari pentru dirijarea si siguranta circulatiei fluxurilor de pietoni, semnalizarea si amenajarea trecerilor de pietoni; • Dotare cu 9 aparate de taxare pentru autovehicule (parcometre)

Descrierea investiţiei

Investitia prezentă constă în: Dezvoltarea rețelelor de piste dedicate circulației bicicletelor și înființarea sistemelor de închiriere a bicicletelor; dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice sau hibride; intervenții la infrastructura stradală și pietonală. 1. Lungimea totala a strazilor pe care se realizează investitia: 8324 m; 2. Lungime piste de ciclisti 4061 m; 3. Amenajarea/Rebilitare trotoare: 40694 mp; 4. Spatii amenajate pentru inchiriere biciclete sisteme de bike-sharing: 4 bucati; 5. Spatii amenajate pentru statii de incarcare auto electrica: 7 statii cu posibilitati de alimentare pentru 2 masini la fiecare statie; 6. Dotare cu aparate de taxare pentru autovehicule (parcometre): 9 bucati 7. Parcari de scurta durata pentru biciclete: 15 locatii;  În cadrul proiectului sunt cuprinse următoarele intervenții: a) obținerea și amenjarea terenului - La acest capitol au fost evidentiate lucrari de demolare a betonului, frezarea asfaltului pe 30 cm de la bordura inspre partea carosabila, la lucrarile de demolare pentru bordura veche dinspre carosabil; sunt prevazute lucrari de demontare a bordurilor existente la trotuare, spatii verzi de langa trotuare, acestea vor fi reconfigurate acolo unde este cazul. Pe traseu exista parapet pietonal existent, care se va demola. b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; c) Trotoare și piste de cicliști – dezvoltarea rețelelor de piste dedicate circulației bicicletelor- S-au prevazut piste de biciclete ȋncepând din B-dul Basarabilor, km 0+030, unidirecţionale, de o parte şi de alta a străzii, de laţime 1m, pana la sfarsitul bulevardului, km 1+455.  De-a lungul traseului pe B-ul Basarabilor s-au prevazut un numar de 4 traversari ale strazii, la pozitiile km 0+320, 0+580, 0+850 si 1+200, amplasate dupa trecerile de pietoni.  La finalul B-dului Basarabilor, pistele de bicilisti isi urmeaza traseul pe ambele parti ale str. Eroilor, pana in dreptul pozitiei kilometrice 0+050 unde pista de biciclisti de pe partea dreapta traversează strada şi urmand ca traseul pistei de biciclisti sa continue doar pe partea dreapta cu dublu sens pana la intersectia cu strada 1 Decembrie. Pe strada 1 Decembrie in zona Lukoil pista de bicilisti se va amenaja doar pe partea opusa statiei de carburanti, cu o latime de 2 metri si doua sensuri de circulatie. In dreptul trecerii de pietoni de la pozitia km 1+220 de pe strada 1 Decembrie pista de biciclisti se desparte in sensuri separate pe cate o parte a strazii si isi continua traseul in acest fel pana in dreptul pozitiei kilometrice 0+790 a strazii 1 Decembrie unde pista de biciclisti isi incheie traseul printr-o traversare a strazii care leaga cele doua sensuri. d) Intervenții la infrastructura pietonală - Trotuarele se vor reabilita acolo unde acestea există. Ȋn zonele unde partea carosabila are o laţime suficientă iar trotuarele sunt ȋnguste, se vor lărgi; e) Amenajare treceri pentru pietoni - Trecerile de pietoni se vor amenaja pe cat posibil perpendicular pe drum astfel incat distanta parcursa de pietoni in timpul traversarii sa fie cat mai mica. Trecerile de pietoni s-au repozitionat ȋn măsura posibilitatilor astfel incat distanta dintre trecerea de pietoni si intersectia cea mai apropiata sa permita pozitionarea unei masini intre intersectie si trecerea de pietoni, in acest fel neblocandu-se patrunderea celorlalte autovehicule in intersectie. Trecerile de pietoni s-au amenajat in functie de categoria strazii pe care sunt amplasate. f) Înființarea sistemelor de închiriere a bicicletelor - In cadrul proiectului se vor realiza 4 zone de parcare a bicicletelor de lungă durata, de unde acestea se pot si ȋnchiria ș
   i Parcări de scurtă durată pentru biciclete: 15  locatii g) Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice sau hibride - In cadrul prezentei documentatii s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul, municipiul Curtea de Arges, amenajarea a 7 locatii destinate incarcarii autovehiculelor electrice. In fiecare dintre cele 7 locaţii propuse se vor amenaja doua locuri de parcare destinate exclusiv incarcarii autovehiculelor electrice.; h) Dotarea cu aparate de taxare pentru autovehicule (parcometre)- In scopul descurajarii parcarii autovehiculelor in zona centrala a municipiului, beneficiarul investiţiei, doreşte introducerea pe strada Basarabilor a 9 aparate de taxare; Marcaj rutier pentru reconfigurarea parcărilor conform noului proiect - Odata cu reconfigurarea elementelor geometrice ale elementelor proiectate, marcajele existente de la parcari s-au repozitionat asa incat autovehiculele sa nu mai poata parca in zona colturilor intersectiilor afectand vizibilitatea din intersectii si punand in pericol pietonii si ciclistii; i) Amenajarea căminelor de utilități și a căminelor tehnice. Valoarea totatala a proiectului este de 40,837,122.56 lei, din care Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent este de 71,132.68  lei, iar Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent este de 40,765,989.88 lei.

 

 
Stadiul realizarii:
-Cererea de finantare a fost transmisa in data de 24.05.2018 in cadrul aplicatiei My SMIS;
-In urma verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii, cererea de finantare a fost admisa in urmatoarea etapa a procesului de evaluare si selectie in data de 17.07.2018;