Duminica, 21 IULIE 2024

Complex natatie

Complex natatie in Municipiul Curtea de Arges

 

 • Hotararea  Consiliului Local nr. 102/18.10.2016 privind rectificarea Bugetului local pe anul 2016 la cap.70.02 cu pozitia  Complex de natație (SF+PT+DE+PUZ) + 130 mii lei;
 • Tema de proiectare nr. 31774/24.11.2016 privind intocmirea documentatiei tehnice Studiu de Fezabilitate in vederea construirii complex natatie in municipiul Curtea de Arges;
 • Referat de necesitate nr. 31756/24.11.2016 privind achizitionarea contractului de servicii de proiectare;
 • Nota justificativa privind stabilirea valorii estimate si a procedurii de achizitie publica;
 • Achizitie SEAP 25.04.2016 - atribuire SC Piscine Sport Management SRL;  
 • Hotararea  Consiliului Local nr. 3/09.01.2017 privind aprobarea includerii in Lista de investitii finantate de la bugetul local in anul 2017;
 • Incheiat contractul de prestari-servicii nr.678/10.01.2017 cu SC Piscine Sport Management SRL pt. intocmire SF;
 • Certificat de urbanism nr. 52/15.03.2017 privind elaborarea studiului de fezabilitate;
 • Intocmire act dezmembrare teren in baza certificatului de urbanism nr. 169/11.05.2016 si act alipire in baza documentatiei tehnico-cadastrale si a certificatului de urbanism nr. 162/18.05.2017;
 • Emitere certificat urbanism nr. 233/11.07.2017 in scopul: Construire complex de natatie - Curtea de Arges;
 • Incheiat act aditional nr. 1/05.04.2017 (prelungire durata contract pana la 28.04.2017 - intabulare teren) si act aditional nr. 2/28.04.2017 (prelungire durata contract pana la 26.05.2017- intabulare teren);
 • Proces- verbal predare SF din data de 27.05.2017;
 • Referat nr. 6737/16.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Complex natatie -Curtea de Arges”;
 • Hotararea  Consiliului Local nr. 34/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici;
 • Valoarea totala a obiectivului de investitii - 4.004.902,00 lei (inclusiv TVA), din care:  C+M - 3.101.868,00 lei (inclusiv TVA);
 • In data de 07.07.2017, 18.07.2017, 26.07.2017 si 02.08.2017 Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a respins publicarea documentatiei de atribuire privind proiectarea si executia pt. Complex Natatie in Municipiul Curtea de Arges solicitand clarificari;
 • In data de 08.08.2017, ANRMAP a decis acceptarea publicarii cererii de oferta pentru Proiectare si executie - Complex Natatie in Municipiul Curtea de Arges;
 • Data limita de depunere a ofertelor 31.08.2017;
 • Solicitari de clarificari/raspunsuri de clarificari;
 • Evaluari oferte tehnice si financiare;
 • Finalizat procedurile de evaluare si  atribuirea lucrarii;
 • Conform raportului procedurii de achizitie publica a fost declarata castigatoare SC 3G Sport  IP SRL;
 • Incheiat contractul de lucrari nr. 29300/30.10.2017  cu SC 3G Sport IP SRL;
 • Constituire garantie de buna executie, ordin de incepere a serviciului, intocmire documentatie obtinere avize, solicitare eliberare Autorizatie de Construire;
 • Stadiul actual: executie lucrari.