Duminica, 21 IULIE 2024

Bloc locuinte sociale

Bloc locuinte sociale

  • Referat nr. 12451/11.05.2018 privind includerea in Lista de investitii a obiectivului „Bloc locuinte sociale”;
  • Hotararea  Consiliului Local nr. 71/14.05.2018 privind aprobarea includerii in Lista de investitii in anul 2018 a obiectivului „Bloc locuinte sociale”;
  • Referat de necesitate achizitie SF nr. 12863/16.05.2018;
  • Achizitie directa SF - Bloc locuinte sociale din 17.05.2018;
  • Incheiat contract nr. 13169/18.05.2018  cu SC Iulgrimoni Services SRL pt.intocmire SF;
  • Intocmire documentatie pentru obtinere Certificat de Urbanism;
  • Emitere certificat urbanism nr. 188/07.06.2018;
  • HCL nr. 89/18.06.2018 - aprobare indicatori tehnico-economici ai investitiei pentru finantarea din bugetul local a anumitor cheltuieli;

 

  • Stadiu actual: obtinere avize conform Certificat de Urbanism.